Els honoraris més baixos

 i el compromís que SI EN 3 MESOS NO L’HEM VENUT, ET BAIXEM ELS NOSTRES HONORARIS. 

CONSULTA’NS!

Tots els serveis inclosos. Immobiliària a L’Ametlla.

Si vols més informació, envie’ns un email info@onllarimmobiliaria.com o truca’ns 644.500.200

Preguntes freqüents

Intentarem resoldre’t qualsevol qüestió, però si encara et queden dubtes envie’ns un email info@onllarimmobiliaria.com o trunca’ns 644.500.200

Quines condicions posa OnLlar?

No hi ha condicions!
Només demanem les estrictament legals, nota d’encàrrec i documentació legal per poder vendre o llogar.
No demanem ni exclusivitat, ni permanència, ni pagament per avançat, i oferim tots els serveis personalitzats o digitals com a tu et sigui més còmode.

Què necessito per publicar amb OnLlar?

Signar Nota d’encàrrec: A Catalunya, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge estableix en el seu article 55.5.b) que cap agent podrà fer oferta ni publicitat, percebre quantitats o formalitzar amb tercers cap precontracte o contracte si no disposa d’una nota d’encàrrec signada pel propietari de l’immoble

Qui fa les visites, reportatge fotogràfic i les publicacions als portals immobiliaris?

OnLlar, s’encarrega d’assignar un assessor immobiliari, t’acompanya durant la venda o lloguer, des de les visites, fotografies, documentació, filtres de visites de compra o lloguer, fins al moment del tancament de l’operació amb el contracte de lloguer o notaria.

 

 

Com verifiquem la documentació?

Amb la nota d’encàrrec i la documentació legalment necessaria que et sol.licitarem verifiquem les dades: titularitat registral, càrregues i gravàmens de l’immoble, per poder protegir tant a la propietat com al comprador/llogater de possibles imprevistos.

 

Quines son les despeses de vendre?

A la venda d’un immoble tant el que ven com el que compra s’ha de fer càrrec del pagament d’impostos i despeses.

El comprador és qui assumeix la majoria de despesses, pero el venedor també té despeses.

El Venedor s’ha de fer càrrec de la Plusvàlua que es paga en el termini de 30 dies naturals després de la venda de l’immoble. Es calcula tenint en compte el valor cadastral i el nombre d’anys que ha tingut el propietari l’immoble. Tambè haura de tenir en compte l’increment patrimonial a la declaració de renda. En el cas de tenir hipoteca, s’ha de tenir en compte la comissió de cancelació i les despeses de gestoria bancaria.

Documentació que cal aportar per vendre o llogar?

En general es necessita: 
  • DNI dels propietaris
  • Escriptura de l’immmoble
  • Impost bens Immobles
  • Rebut taxa d’escombraries
  • Rebut de comunitat de propietaris, si escau
  • Certificat energètic
  • Cèdula d’habitabilitat vigent, en cas d’habitatge

Quines són les despeses de compra?

El comprador és qui assumeix la majoria de despeses, ha de fer-se càrrec de les despeses de la Notaria, del registre de la propietat, Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals sobre el preu escripturat i en cas de comprar un habitatge nou també s’ha de pagar l’IVA. Si a més es necessita hipoteca s’han d’assumir les despeses de taxació bancaria, nota simple registral, la gestoria bancaria, la comissió d’apertura de la hipoteca i l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals.

 

Qui paga els honoraris d’OnLlar?

Com habitualment es fa a totes les agencies immobiliaris. En el cas de venda és el venedor qui es farà càrrec dels honoraris, i en el cas lloguer serà l’inquilí (arrendatari) qui es farà càrrec.

Contacto:

info@onllarimmobiliaria.com  ·  644 500 200

INMOBILIARIA EN L'AMETLLA DEL VALLÈS

Sin exclusiva ni permanencia.

Si eres propietario o buscas un inmueble, 

Con nosotros, siempre ganas!

ContactE:

info@onllarimmobiliaria.com  ·  644 500 200

IMMOBILIÀRIA A L'AMETLLA DEL VALLÈS

Sense exclusiva ni permanencia.

Si eres propietario o buscas un inmueble, 

Con nosotros, siempre ganas!

Truca’ns!